Verksted Halmstad
Gjennom vårt service verksted, besørger vi vedlikehold og  reprasjoner på eget materiell.
Vi tar også på oss reprasjoner og vedlikehold av biltransport påbygg og tilhengere, kommersiellt.
Våre mekanikere er de fremste med kompetanse når det gjelder disse påbyggene, med at de hver dag arbeider med dette og den erfaring dette fører med seg.
Vi innesitter også et betydelig delelager med slitedeler til Kassbohrer Rolfo og Lohr. Det vi evt. Ikke har på lager skaffer vi på kort tid fra overnevnte leverandører.
Vi utfører i tillegg dekkservice.
Service Drammen/Halmstad
Dekkservice. Drammen/Halmstad
Reprasjoner og vedlikehold. Drammen/Halmstad

Reitrans AS - Svend Hauges gt. 33 - 3013 - DRAMMEN - Tlf.: 32 82 72 90 - E-post: jorn@reitrans.no
 sitemap
Admin